PARKOLÁSI ZÓNÁK

Zalaegerszeg területén lévő fizető parkolóhelyek négy zónára vannak felosztva. Ebbe a rendszerbe nem tartozik bele a belvárosi Csipke Parkolóház, amely külön kategóriát képvisel.

 

A térszíni fizető parkolók felsorolása díjövezetek szerint:

 

1. díjövezet (belváros)
1. Tüttőssy u. 4-6. sz. keleti oldalánál lévő parkoló mindkét oldala
2. (megszünt)
3. Tudomány és Technika Háza mögötti, Kosztolányi D. utcáról megközelíthető parkoló
4. Berzsenyi D. utca (Kossuth u. és Kosztolányi u. között)

 

2. díjövezet
5. Kazinczy tér
6. Mindszenty tér, valamint Batthyány u. (Mindszenty tér és Budai Nagy Antal u. között)
7. Széchenyi tér
8. Kovács Károly tér és a Kovács Károly tér 1. szám alatti épület belső udvara
9. Eötvös utca (Ady utcától keletre)

 

3. díjövezet
10. Kisfaludy u. 16-18. sz. mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló, kivéve a Polgármesteri Hivatal udvari épületének északi fala mentén húzódó útburkolatszél és járda
11. Kossuth L. u. (Petőfi utcától délre)
12. Kisfaludy S. u. (OTP előtti szakasz)
13. Kisfaludy u. OTP mögötti tömbbelső
14. Tüttőssy u. (Petőfi u. - Dísz tér között)
15. Kosztolányi u. 9. sz. mögötti parkoló
16. Kossuth u. 34. és 58-64. sz. mögötti parkolók
17. Zrínyi Miklós utca keleti oldala a Csány L. tér és a Tomori P. u. közötti szakaszon
18. Takarék köz
19. Ady E. u. (Kisfaludy u. és Kazinczy tér között)
20. Tompa M. u.
21. Iskola köz (az utca északi és nyugati oldala)
22. Kosztolányi D. u. (Petőfi u. és Berzsenyi u. között)
23. Kosztolányi tér déli oldala
24. (Hatályon kívül helyezte a 32/2018. (XI.22.) önk. rend. 1. §)
25. Rákóczi u. 10-22. sz. épület előtti leállósáv
26. Rákóczi u. 10-22. sz. mögötti parkoló, valamint az épület melletti kőzúzalékos parkoló
27. Rákóczi u. 1-9. sz. mögötti parkoló
27/a. Kosztolányi utca, Petőfi utca és Kossuth utca közötti tömbbelső
27/b. Csány László téren a 2229/4 hrsz-ú ingatlanon található parkoló

4. díjövezet
28. Kovács Károly tér 4-8. sz. ép. – autóbusz-pályaudvar – Stadion u. – Berzsenyi u. által határolt tömbbelső, beleértve a Berzsenyi D. u. 22 szám előtti kijelölt közterületet is.
29. Kisfaludy S. u. (Vizsla-parki út - Ady u. között)
30. Ady E. u. (Göcseji u. és Kisfaludy u. között)
31. Kosztolányi D. u. (Petőfi utcáig terjedő szakasz)
32. Kosztolányi D. tér (déli oldal kivételével)
33. Béke-ligeti u.
34. Bíró Márton u. (Petőfi utcától északra)
35. Pázmány P. u.
36. Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17. és 26. szám, valamint Stadion u. 1. sz. parkolói
37. Sütő u.
38. Budai Nagy Antal utcáról megközelíthető 3629, 3630, 3631 hrsz.-ú és a Várkör 15-17. sz. alatti területen lévő parkolóhelyek
39. Várkör, valamint az arról megközelíthető 3633/1 és 3633/2 hrsz.-ú terület
40. Jákum u. (Budai Nagy Antal u. - Rákóczi u. között), valamint a 3709 és 3710 hrsz.-ú terület
41. Kosztolányi u. 8. és Kosztolányi tér 1. számú épületek belső udvara
42. Petőfi köz 43. Kosztolányi D. u. 2. és Berzsenyi D. u. 7-9. sz. épületek közös belső udvara
44. Kölcsey Ferenc utca
45. Kis utca
46. Kelemen Imre utca
47. Flórián utca
48. Síp utca, beleértve a déli végén lévő önkormányzati tulajdonú területeket is
49. Zrínyi Miklós utca nyugati oldala a Csány L. tér és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszon
50. Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti parkoló: 1557/2 hrsz.
51. Szent László utca (József A. utcától északra)
52. Dobó Katalin utca
53. Tomori Pál utca
54. Zárda utca (Tomori P. utcától északra)
55. Rózsák tere
56. Mátyás király utca (Olajmunkás és Május 1. utca között), valamint Olajmunkás u. 1/A. melletti parkoló
57. Botfy Lajos utca
58. Vörösmarty Mihály utca
59. Vizsla-parki útnak a Göcseji út és a Petőfi utca közötti szakasza, beleértve a tízemeletes épületek parkolóit
60. A Mártírok útja 50. sz. mögötti 3226/2 és 3238/1 hrsz-ú parkolók.

 

 

Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: Internet Explorer 8, Firefox 6.0, vagy újabb. Programozás: Connect Hungary Kft